PROF. DR.GÜLTEN ÖZALTIN

 YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ

1966 Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans.

1969-1970 Eğitim-Öğretim yılında H.Ü. bir yıllık hazırlık eğitimine geçtiğinde, İngilizce hazırlığı başarıyla bitirdi. 1972 yılında H.Ü. Mezuniyet Sonrası Eğitim Fakültesinde Psikiyatri Hemşireliğinde Yüksek Lisans, 1980 yılında Psikiyatri Hemşireliğinde Doktora derecesi aldı.

1975-77 H.Ü. Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümünde Eğitim Koordinatörlüğü.

1978-81 H.Ü. Gölbaşı Ruh Sağlığı Enstitüsünde Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

1981-84 D.Ü. Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniğinde Uzman olarak çalıştı.

1984-85 SSYB Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi Eğitim Dairesi Başkanlığında Eğitimci

1986-88 Aynı kurumun Büyükçekmece/İstanbul Yetiştirme Yurdunda Yurt Müdürü olarak çalıştı.

1988-90 Silivri Toplum Hekimliği Merkezinde Eğitimci Hemşire

1992 T.Ü. SHMYO Hemşirelik Bölümüne doçent olarak atandı

Ülkemizde ilk kez hastanede çalışırken hemşirelikte yüksek lisans, doktora ve doçentlik aldı

1994 Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokuluna doçent olarak Psikiyatri Hem. Anabilim Dalı Başkanlığını

1996-97 Eğitim-öğretim yılında M.Ü. Rektörlüğünün düzenlediği “üstün başarı” ödülünü aldı.

Vehbi Koç Vakfı Yayınları’ndan Psikiyatri Hemşireliği El Kitabı’nda iki bölümün yazarlığını ve LEMON projesinde İletişim adlı kitabın editörlüğünü yapmıştır.

5-8 Nisan 2000 tarihlerinde Orlando, Florida/USA’de yapılan NANDA Konferansına panelist olarak davet edildi.

1997 yılında Rockefeller Vakfının desteği ile İtalya’da Bellegio Center’de “Lisans Sonrası Psikiyatrik Ruh Sağlığı Hemşireliğinin Uluslararası Geliştirilmesi” projesi çalışmalarına Türkiye temsilcisi olarak katıldı.

5-14 Haziran 2000 tarihlerinde bu toplantının devamını 9 Ülke Temsilcisi ve Amerika Birleşik Devletleri Hemşirelik Kredilendirme Sistemi Başkanının katılımıyla AİBÜ kampüsünde gerçekleştirdi.

1Haziran1998’de AİBÜ. Düzce Sağlık Yüksekokuluna Profesör olarak atandı.

1998-2001 Aynı üniversitenin Mengen Meslek Yüksekokulunda müdürü

1Eylül 2002 tarihinde emekliye ayrılmıştır.

2002-2003 Eğitim öğretim yılında Orhangazi Üniversitesinde psikiyatri hemşireliğinde yüksek lisans programı yürüttü.

2012 yılına kadar Marmara Üniversitesinde doktora programı yürüttü.

Türk Hemşireler Derneği, M.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Derneği, Diyabet Hemşireliği Derneği, HEMAR-G Derneği, HASAK Derneği, Türkiye Sinir Ve Ruh Sağlığı Derneği, Türk Nöro-Psikiyatri Derneği, Sosyal Psikiyatri ve Krize Müdahale Derneği, Biyo-Etik Derneği, Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği ve Türk-Amerikan Psikiyatri Derneğine üye olup Türk Hemşireler Derneğinin Genel Merkezinde ve Ankara Şubesinde 15 yılı aşkın yönetim kurulu üyeliği-genel sekreterlik, ikinci başkanlık-yapmıştır.