YOL HARİTAMIZ

 

  • Bu Platform bünyesinde gönüllü görev ve hizmet vermekte olan dostlarımızın değerli deneyim ve tecrübeleri ile ülkemizde konusunda söz sahibi, itibarlı ve işin ehli insanların birlikteliyle oluşturulacak sinerjinin sağlayabileceği farkındalıkla ülkemiz sorunlarına katkıda bulunabilecek panel, seminer ve organizasyonlarla bilginin paylaşımını geniş kitlelere ulaştırılması öngörülmüştür
  • Son yıllarda ülkemiz insanının göstermiş olduğu başarılı çalışmalarına destek ve katkı sağlayabilmek amaçlı olarak hem bu çatı altında bulunan ve hem de konusunun ehli insanların destek ve katkıları ile belli başlı konularda araştırma, makale, rapor yayıınlamak, bölgesel bilgilendirme toplantıları düzenlemek ve bunları web sitemizde yayınlayarak geniş kesimlerin faydasına sunmayı öngördük
  • Bunların yanısıra İşinsanı / Sanayici / Eğitmen / Akademisyen / Gazeteci / Yazar / Kamu ve Özel sektör temsilcilerinin üst düzey yöneticileri / Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte bir bütün olarak ülkemiz sorunlarına çözüm üretmek amaçlı bir birliktelik oluşturularak, belki de bu güne kadar hedeflenmiş ancak başarılamamış yâda kısmen başarılmış oluşumlara örnek olabilmek amacı ile doğru, tarafsız ve somut değerler ortaya koyarak çözüm üreten insanlardan bir birliktelik kurulmasına aracılık etmeyi öngördük
  • Dünyadaki gelişmeleri izleyerek bunların dünya barışına Türkiye’nin ilerlemesine, gençlerimizin bilinçlenmesine hizmet eder hale getirmek için organizasyonlar yapmayı öngördük
  • Dünyaya kendimizi anlatmaktan ve onlardan yorum beklemekten bıkmış olan bir Türkiye yerine, onların bize kendilerini anlatmalarının zamanının geldiğini dünyaya duyurmayı öngördük
  • Coğrafi konumlanmamız doğrultusunda bizden hiç bir zaman vaz geçemeyen Batı ve Doğu politikalarının artık bizimle kolkola dünya barışı ve dostluğuna doğru gidebilmesi için katkılarımızı olanca kaynağımızı kullanarak arttırmayı öngördük
  • Faaliyetlerimizi sürdürürken Türkiye’yi KKTC dahil 23 Bölge Temsilciliğine ayırdık. Bu temsilciliklerin altlarında İl ve İlçe Temsilcilerimiz olacak ve tüm Türkiye’de ağımızı 81 İlde ve İlçelerinde geliştirmeyi hedefledik. Bölge, İl ve İlçelerde yerel olarak tanınan ve sevilen Dostlarla takviye ediyoruz, edeceğiz
  • Aynı zamanda Dünya Ülkelerinde de bizi Temsil edecek kalitede Dostlarla Ülke Temsilciliklerimizi kuruyoruz, kurmaya devam edeceğiz
  • Nihai hedefimiz olan EDDP Eğitim ve Kültür Vakfı’mızı kurarak, gençlerimizin kültür, dostluk, çok renklilik, tarih, teknoloji gibi konularda bilgilendirmelerini sağlayacak bir “Eğitim ve Kültür Merkezi” oluşturmak için bütün yolların aynı noktaya çıkması için gerekli çabaları göstermeyi öngördük