MİSYONUMUZ

 

  • Temelde hepimiz bir “Algılama Bunalımı” yaşıyoruz. Bu gün tamamen birbiriyle bağlı biyolojik, psikolojik, toplumsal ve çevresel olaylar çerçevesinde topyekûn birbiriyle örülmüş bir dünyadayız.
  • Gerçekliğin yeni bir tasarımı; düşünme, algılama ve değerlerimizde kökten bir değişimine ihtiyaç vardır.
  • Gerçekliğin mekanistik kavranışından bütüncül kavranışa doğru yönelen bu değişim hemen bütün alanlarda zaten ister istemez görülecektir. Muhtemelen önümüzdeki 10 yıl süresincede de yerine ancak oturacaktır.
  • Bu yeni tasarım; hayat, zihin, bilinç ve evrim sistemleri görüşünün ortaya çıkmasını; sağlık ve sağaltıma (healing) bütüncül yaklaşımların benimsenmesini; psikoloji ve psiko-terapiye ilişkin Batılı ve Doğulu yaklaşımların bütünleştirilmesini; ekonomi ve teknoloji için yepyeni bir kavramsal çatıyı, nihayetinde de ekolojik perspektifi içermektedir.
  • Sanayileşmiş ülkelerde ölümlere neden olan hastalıklar “uygarlık hastalıkları” denilen kalp, inme, kanser gibi dejeneratif (dokuların normal yapılarının bozulup normal fonksiyonlarını yapamayacak hale gelmeleri) hastalıklar iken, üçüncü dünya ülkelerindeki hastalıklar beslenme bozukluklarından ve bulaşıcı hastalıklardan oluşmaktadır.
  • Artık toplumsal çözülmeler; şiddet suçları, kaza ve intiharlarda artış, alkolizm ve uyuşturucu madde kullanımının erken yaşa inmesi ve nihayetinde öğrenme zafiyetleri ve davranış bozuklukları ile büyüyen çocuklardaki artışlar genç ölümleri de beraberinde getirmektedir.
  • Dizginlenemeyen enflasyon, kitlesel işsizlik, toplam gelir kalemlerinin azalması ve servetin kötü bölüştürülmesi günümüzün çözümsüzlüğü haline gelmiştir.
  • Bir de buna liyakatsiz politikacıların bütün dünyada hâkimiyeti ele geçirmeleri eklenince bütünsellik bozulmuştur ve yeni arayışlar başlamıştır.

 

Biz EDDP olarak bu yeni gelişmenin farkındayız ve bu farkındalığı toplumumuzun geniş kitlelerince de algılanabilmesini sağlayabilmeyi misyon edinerek bir araya geldik.