HEDEFLERİMİZ

 

  • Platformumuz, dünya üzerinde bulunan, tüm insanları ve kültürleri kucaklayan, dostluk, sevginin ve barışın yayılmasına katkı sağlamayı hedefleri arasına koymuş, özellikle geleceğimizin teminatı gençlerimizin kendilerini geliştirebilmeleri için imkanlarını kullanan, kültürel ve insani konularda kamuoyunun dikkatinin çekilmesi için uğraş veren, konuyla ilgili ulusal/uluslararası kurum/kuruluş, örgütlerle birlikte iş birliği ve projeler yapan, doğal yaşam ortamlarının arttırılması için çalışmalarda bulunan, tüm bu faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi de için ihtiyaç duyulan her türlü katkıyı temin etmek amacıyla dünya ve Türkiye’deki kaynakların amaçlarımıza yönlendirilmesini sağlacak, siyasetler üstü platformdur.
  • Platformumuz üyelerin maddi bir menfaat ve çıkar sağlama amacından ziyade dünya insanlığının ve ülkemizin sorunlarına katkı sağlayabilmek ve daha bilinçli bir toplum için başta Platform üyeleriyle, Özel ve Kamunun birlikte üzerine düşen sorumluluk bilinci ile çözüm üretilmesine katkı sağlamak hedefindedir. Oluşacak olan ağ nedeniyle zaten üyelerimizin hem Türkiye içinde hem de dünyada bulunan temsilcilikleri aracılığı ile işlerini geliştirmeleri ve menfaatler kazanmaları da doğaldır.
  • Bütün bu çabalarımızın sonunda kendi EDDP Eğitim ve Kültür Vakfı’mızı kurarak, gençlerimizin kültür, dostluk, çok renklilik, tarih, teknoloji gibi konularda bilgilendirmelerini sağlayacak bir “Eğitim ve Kültür Merkezi” oluşturmak nihai hedefimizdir. Gençlerimizi korkularından, gelecek endişelerinden, ekonomik bunalımlarından, vurdumduymazlıklarından, yitirilmiş aile kavramlarından, tarih bilinçsizliklerinden kurtarmamız hedeflenmektedir.