Sevgili Dostlar,

30 Ağustos 2020 tarihi itibariyle kurulmuş olan EDDP Evrensel Değerler ve Dostluk Platformu sizleri ülkemiz için, dünya için, doğa için, dostluk için, eğitim için gönüllü görevlere çağırıyor.

Pandemi günleri geçtiğinde yürümekte olduğunuz yolun ne kadar değiştiğini ve ne kadar muazzam güzelliklerle dolmuş olduğunu görmek sizlere bu Koronalı günleri unutturacaktır.

Yaşananlar tüm dünya için bir sınav, Pandemi sırasında oluşan global üzüntü ve kaygıların hepsi yavaş yavaş  muazzam bir sevgi ile yer değiştirmeye başlayacak.

İşte bu sevgiyi ve bizdeki evrensel bilgiyi çevremize/dünyaya yayacak, bu güçle kendimize, ülkemize ve dünyamıza inanamayacağımız katkılarda bulunacağımız aşikardır.

Değişimin bizlerin kendi içimizde zaten gerçekleştiği kanaatindeyim. Şimdi dünyamızdaki değişimi gözlemlemekteyiz.

Yenidünya düzeni gerçekleştiğinde göreceksiniz ki artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ancak bu sizi ürkütmesin, biliniz ki her değişim sancılıdır, zordur. Değişim tamamlandığında çok daha büyük ve güzel kazanımları olacaktır.

Artık klasik kabul edilmişlikler değil, üretilen yeni projeler çok değerli hale geleceklerdir.

Varsayımlarla uğraşmaktan artık vazgeçmeli ve sayılabilen varlarımızı korumanın yanı sıra, yeni üretilen projeler için zaman ve emek harcamalıyız.

Her birimizin içinde sonsuz bir güç var. Bu gücü dışarıda, başkalarında ya da mucizelerde aramayın. Çünkü mucize sizlersiniz, bizleriz.

Yapmanız gereken en önemli şey; kendi gücümüzü, diğer sizin gibi gönlü açık, ufku geniş, becerikli, tecrübeli insanlarla birlikte yürüyeceğimiz yolda  önce birbirimizle, sonra bütün insanlıkla paylaşmak ve daha büyük sinerjiler oluşturmaktır.

Sevgili Dostlarım, “Yaşam” bir kısır döngü değildir, kısır döngü “geçmişe takılmış bilinçlerin yaşamı”dır. Artık dünü unutmamızın, geçmişe takılı kalmadan yeni yaşam formatımızı oluşturmayı ve  olumlandırmayı öğrenmeliyiz.

Aynı zamanda yarını beklemeyerek, içinde bulunduğunuz zamana yoğunlaşmalıyız.

Göreceksiniz ki; Şimdi ne olacak? Ne yapmayalım? Nasıl bu girdaptan çıkarım? Gibi bilinçaltı sorularından kurtulacaksınız. Çünkü bunlar artık çok anlamsız kalacaklardır.

Temelde hepimiz bir “Algılama Bunalımı” yaşıyoruz.

Bu gün maalesef tamamen birbiriyle bağlı biyolojik, psikolojik, toplumsal ve çevresel olaylar çerçevesinde topyekûn birbiriyle örülmüş, yoğrulmuş bir dünyada yaşıyoruz.

Bu neden ile muhtaç olduğumuz şey aslında gerçekliğin yeni bir tasarımı; düşünme, algılama ve değerlerimizde ” iyiye ve olumluya” doğru kökten bir değişimdir.

Muhtemelen önümüzdeki yakın gelecekte herşey yerine ancak oturacaktır.

Bu yeni tasarım; hayat, zihin, bilinç ve evrim sistemleri görüşünün ortaya çıkmasını; sağlık ve sağaltıma (healing) gibi bütüncül yaklaşımların benimsenmesini; psikoloji ve psiko-terapiye ilişkin bu güne kadar çatışan Batılı ve Doğulu yaklaşımların bütünleştirilmesini; ekonomi ve teknoloji için yeni bir kavramsal çatıyı, nihayetinde de ekolojik perspektifi içermektedir.

Hastalıklar; sanayileşmiş ülkelerde ölümlere neden olan “uygarlık hastalıkları” denilen kalp, inme, kanser gibi dejeneratif (dokuların normal yapılarının bozulup normal fonksiyonlarını yapamayacak hale gelmeleri) hastalıklar iken, üçüncü dünya ülkelerindeki hastalıklar beslenme bozukluklarından ve bulaşıcı hastalıklardan oluşmaktadır.

 Pandemi gelene kadar…

Toplumsal çözülmeler; şiddet suçlarını, kaza ve intiharlardaki artışlar, alkolizm ve uyuşturucu madde kullanımının erken yaşa inmesini ve nihayetinde öğrenme zafiyetleri ile davranış bozuklukları arasında bocalayarak büyüyen çocuklar ve genç yaştaki ölümleri; beraberinde getirmektedir.

Dizginlenemeyen ekonomik sorunlar, küresel işsizlik, toplam gelir kalemlerinin azalması ve dünya servetinin adaletsiz  bölüştürülmesi günümüzün çözümsüzlükleri haline gelmiştir.

Bir de buna dünya yönetimine talip olmuş büyük devletlerin başına savaş yanlısı liderlerin geçmeleri eklenince bütünsellik bozulmuş ve yeni arayışlar başlamıştır.

Biz EDDP (Evrensel Değerler & Dostluk Platformu) olarak bu tatsız ve hatalı  gelişmelerin farkındayız, aynı zamanda oluşmasına katkı sağlamayı hedeflediğimiz son derece olumlu gelişmelere de kucak açmış durumdayız.

İşte bu amaç ve hedefler için gönüllü dostlarımız ile bir araya gelerek EDDP’yi kurduk.

Ne yapmam lazım? dan Birlikte neler başarabiliriz? Gibi aklınıza gelebilecek bir çok sorunun cevap bulabilmesi, bu sosyal sorumluluk projemize katkı sağlayabilmek ve bizlerle birlikte yürüyebilmek için  EDDP “Evrensel Değerler & Dostluk Platformu”na katılınız.

Sizleri de aramızda görmek bizim için büyük mutluluk olacaktır.

İçimizdeki kıvılcımı ateşe dönüştürmek sizin ellerinizde, biz sadece rüzgarız…

Bilgi için bizleri aramaktan, soru sormaktan çekinmeyiniz. Üyelerimizden hiç bir katkı payı veya aidat alınmamaktadır.

Osman Bahadır Özden

Evrensel Değerler & Dostluk Platformu

Genel Başkanı