PROF.DR. ÖMER LALİK

 YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ ÜYESİ

10 Ekim 1942 tarihinde Ankara’da doğdu. Akademik yaşamına 1967 yılında başladı. Doktora Derecesini 1973 yılında aldı (Muhasebe Bilim Dalı, AİTİA). Kendisine 1977 yılında İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Doçenti unvanı verildi.

1982 yılında profesörlüğe yükseltildi (Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı, Hacettepe Üniversitesi).

Muhasebe ve Denetim Uzmanlık Alanı’nda çalıştı. Uzmanlık alanında altı adet ve bir adet şiirsel/deneme kitabı yayımladı. Mesleki alanda ve farklı konularda konferansları, makaleleri ve bilimsel toplantılarda sunulmuş ve kongre ve sempozyum bildiri kitaplarında basılmış çok sayıda bildirisi vardır.

Aşağıdaki yükseköğretim kurumlarının lisans ve lisansüstü programlarında öğretim üyesi olarak görev yaptı. (1967 – 2017)

  • Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi • Kara Harp Okulu • Gazi Üniversitesi• Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, •Hacettepe Üniversitesi • Galatasaray Üniversitesi • İstanbul Ticaret Üniversitesi • Maltepe Üniversitesi •Yeniyüzyıl Üniversitesi

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi‘nde ve sonrasında Gazi Üniversitesi’nde ve ardından da Hacettepe Üniversitesi’nde  anabilim dalı başkanlığı, senatörlük, üniversite yönetim kurulu üyeliği, fakülte yönetim kurulu üyeliği, yüksekokul müdürlüğü, dekan yardımcılığı, dekanlık, rektör danışmanlığı ve rektör yardımcılıkları yaptı. Emekliliğini isteyerek devlet üniversitelerinden ayrıldı. (1977-2001).

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin kuruluşu aşamasında “Mütevelli Heyet Üyesi” olarak görev yaptı. Vakıf Üniversiteleri mevzuatında yapılan değişiklik sonrası kendi isteği ile Mütevelli Heyetten ayrıldı. Üniversitede akademik işlerden sorumlu Rektör Yardımcısı ve Ticari Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevlerini yaptı. Üniversiteden kendi isteği ile ayrıldı.           (2001 – 2005)

Maltepe Üniversitesi’nden aldığı teklif üzerine Ağustos 2005 de bu üniversitenin kadrosuna geçti. Üniversitede Rektör Yardımcısı (2005 -2006), Rektör Vekilliği (2007 – 2008) ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı (Ağustos 2005 – Eylül 2009) görevlerini yaptı. İkinci kez atandığı dekanlık görevinden sürenin dolmasını beklemeden kendi isteği ile ayrıldı.

Yeniyüzyıl Üniversitesi’nin Kurucu Rektörlüğünü yaptı. (2009-2012)

1996 yılında atandığı ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) Yürütme Kurulu Üyeliğini 2002 yılına kadar sürdürdü.

Başbakan tarafından ikili kararname ile TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu) ‘nu denetlemek üzere atandı  (1991-1993 )

Bakanlar Kurulu Kararı ile SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) Kurul Üyesi oldu (1997-2000) .

TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu (1991-1992) .

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Rehabilitasyonu için Türkiye’de yürütülen Dünya Bankası Projelerinde Danışmanlık yaptı (1982-1986) .

Yarı zamanlı öğretim üyeliği yaptığı yıllarda bankalara ve özel kesim işletmelerine yeminli mali müşavirlik, bağımsız denetçilik ve danışmanlık hizmetleri verdi.

Öğretim Üyeliği Dışındaki Mesleki Yeterliliği

Yeminli Mali Müşavir, Ankara YMM Odası Çalışanlar Listesi

Sermaye ve Para Piyasalarında Bağımsız Denetçi Lisansı,

Sermaye Piyasasında iş yapabilmeye dönük tüm lisanslar,

  • Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı • Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı • Değerleme Uzmanlığı Lisansı • Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı • Türev Araçlar Lisansı • KGK Bağımsız Denetçi Lisansı

MÖDAV, Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı; mütevelli heyet üyesi ve vakıf başkanı,

TÜRMOB, Türkiye Yeminli Mali Müşavirler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Birliği; Türkiye Denetim Standartları Kurulu Başkanı

TİDE, Türkiye İç Denetim Enstitüsü, Onursal Üye, Akademik İlişkiler Komitesi Üyesi

Özel İlgi Alanları

Halen DMR Bağımsız Denetleme Şirketinin ortağı olarak iş hayatına devam etmektedir.

Dinleyici ve icracı olarak Klasik Müzik, Tenis oynamak, Kayak kaymak, Yelken’e çıkmak, Kısa Yazılar yazmak,