Prof. Dr. AZİZ KONUKMAN

 Yüksek İstişare Kurulu Üyesi

1955 Sinop doğumlu,

İlk orta ve lise’yi  Sinop’ta okudu,

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve İstatistik Bölümünde 1978 yılında lisans eğitimini tamamladı. Aynı üniversitenin Ekonomi Bölümünden ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden Yüksek Lisans dereceleri aldı. Doktorasını Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde 1995 yılında tamamladı. 2002 yılında Doçent, 2007 yılında Profesör oldu.

1986-1990 yılları arasında Devlet Yatırım Bankasında Araştırma Uzmanı, Türkiye İhracat Kredi Bankasında Araştırma Müdürü ve Tetkik Kurulu Müdürü;

1993-1996 yılları arasında İller Bankası Yönetim Kurulu Üyesi,

2003-2008 yılları arasında Türk-İş Genel Merkezi Araştırma Müdürü olarak görev yaptı.

Halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesidir.